Henri Matisse MOMA

Kolaż i jego prekursorzy

Termin „kolaż” został pierwszy raz użyty na początku XX wieku przez francuskiego malarza, grafika i rzeźbiarza – Georgesa Braque. Wraz z Pablem Picasso był twórcą kubizmu. Kolaż to technika artystyczna, która polega na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. Co ciekawe, metoda ta była już znana w Chinach od 200 p.n.e., a przez tych dwóch artystów stała się częścią sztuki nowoczesnej.

Pierwszym dziełem stworzonym w ten sposób była „Martwa natura z plecionym krzesłem” Pabla Picassa z 1911 roku. W obraz ten autor wkleił fragment oparcia plecionego krzesła.

Kolaż i jego prekursorzy Pablo Picasso

W późniejszym czasie metoda kolażu była wykorzystywana także przez Henri’ego Matisse’a – młodszego kolegę i godnego rywala Picasso.

Kolaż i jego prekursorzy Henri Matisse

Po operacji onkologicznej artysta utracił sprawność fizyczną i poruszał się na wózku inwalidzkim. Nie mógł przez to pracować przy sztalugach i zmienił profil swojej twórczości. Zaczął tworzyć papierowe kolaże. W swoich kompozycjach wycinał elementy z barwnego papieru i naklejał na podkład.

Max Ernst to artysta uznawany za wynalazcę kolażu, który dla potrzeb surrealizmu był metodą „odnowienia” sztuki. Pojmował ją on jako

„systematyczne wykorzystywanie przypadkowego bądź artystycznie sprowokowanego zderzenia dwóch lub więcej obcych sobie rzeczywistości na płaszczyźnie pozornie nie nadającej się do takiego spotkania.”

Artysta, zafascynowany zjawiskiem masowego handlu, zaczął bawić się konwencją reklamujących towary katalogów. W swych kompozycjach zestawiał z sobą wycinki zaczerpnięte z wydawnictw reklamowych, fragmenty encyklopedii, czasopism, wykresów i rycin z podręczników anatomicznych oraz ilustracji książkowych z końca XIX wieku.

Max Ernst, Kapelusz czyni człowieka, 1920, fot. wikipedia.org

Kolaż – współcześnie

 

Technika kolażu z czasem nabiera coraz to nowszej formy. Żyjemy w czasach, kiedy technologia pomaga nam w procesie twórczym. Wykształciły się takie odmiany jak kolaż cyfrowy, który aktualnie króluje wśród grafików.

Barrakuz

Barrakuz to obecnie jedna z najbardziej pożądanych graphic designerskich i ilustratorek na rynku. Techniki, z których najczęściej korzysta to kolaż digitalowy, ale bazuje także na analogach i tworzeniu odręcznych obrazków.

Kolaż stał się popularny nie tylko w zakresie sztuki, ale zyskał cechy bardziej użytecznej formy artystycznej. Jest wszechobecny, a pop-kultura chętnie go wykorzystuje.